Dalegylet

1872-1875 Második próbálkozás

1872-től újabb kísérlet történt a helyi dalkedvelő és a dalt aktívan művelni szerető polgárok egyesítésére. Október 24-én alakuló közgyűlésen mondták ki az immár Balassagyarmati Dalegylet néven újraszerveződő egyesület létrejöttét. Elnökül ismét Jeszenszky Danót kérték fel, és nyerték meg, mellette azonban új nevekkel is találkozhatunk. Alelnök lett Horváth Danó, akinek egyébként a másodszori alakulás létrejöttében jelentős érdemei voltak. Pénztárnok lett Tapolcsányi Ferenc, jegyző Herczeg Bertalan, karnagy pedig Menczel János cukrász. A működő tagok névsorát ez esetben is történelmi érdekességűnek tartom felsorolni: Baross Béla, Bodnár Dezső, Csernoch Ferenc, Dettrich János, Domann Dávid, Dvoratsek János, Farkas Károly, Garba Gyula, Gonda Adolf, Herczeg Bertalan, Horváth Danó, Hudecz Zsigmond, Kohn Henrik, Kurucz (Körner) Alajos, Milován János, Molnár József, ifj. Nagy Gábor, Náray Vilmos, Soóry László, Stur Károly, Szudy Zoltán, Tapolcsányi Ferenc, Várady Jenő, Watter Gyula, Wágner László, Wágner (Völgyi) A. István. Tiszteletbeli tagjuk volt Chikán Mihály. Bár e második kísérlet csak 1875 áprilisáig (alig több, mint két és fél évig) tartott, mégis ez idő alatt 14 alkalommal lépett a dalegylet közönség elé. A fellépéseken kívüli legjelentősebb tevékenységük ez idő alatt abban nyilvánult meg, hogy részvények kibocsátásával megépítették a fából készült színkört (az arénát).
Ezáltal nem csak saját fellépéseiknek teremtettek színhelyet, színpadot, de több, mint húsz éven át nyújtottak hajlékot városunk színészeinek és az idelátogató vándorszínészek előadásainak. Így mondhatjuk, hogy a város kulturális életének fejlesztéséhez is jelentős mértékben hozzájárultak. 1873. július 8-án, közreműködtek az Aréna megnyitó ünnepélyén, melynek fő műsorszáma Jókai Mór: Könyves Kálmán című színdarabja volt.
1873-ban városunkban pusztító kolerajárvány után október 20-án kezdődtek el újra a próbák. Menczel Jánost - az üzletével való elfoglaltsága miatt - egy évig Szkladányi Károly róm. kath. kántortanító váltotta fel a karnagyi teendők ellátásában.
Az 1874 novemberi két közgyűlésen új tisztségviselőket választottak. Mivel a korábbiakban minden apró döntés miatt az egész közgyűlést össze kellett hívni, ez alkalommal először létrehozták az igazgatói választmányt, melynek feladata volt a két közgyűlés közötti időszak eseményeinek operatív irányítása. Az első választmányi tagok a következők voltak: Chikán Mihály, Dvoratsek János, Hudecz Zsigmond, Jeszenszky Sándor, Menczel János, Milován János, Sréter Alfréd és Tapolcsányi Ferenc. Ez időtől a karmester ismét Menczel János volt, társkarnagyként azonban Chikán Mihály is tevékenykedett.
1875 elején két, tánccal egybekötött dalestélyt (reunió) és a március 15-i városi ünnepségen történő közreműködés után két évig ismét felfüggesztették a ténykedésüket.

vissza