Dalegylet

1877-1891 Nagy előrelépés

A "tetszhalálból" 1877-ben feléledt a Balassagyarmati Dalegylet. A dalárda megszervezésének élharcosa ekkor Újhelyi Boldizsár, a balassagyarmati Királyi Törvényszék egyik tagja volt. A júniusi alakuló közgyűlésen ezért őt választották meg elnöknek. Karvezetőnek Chikán Mihályt kérték fel, aki örömmel el is vállalta ezt a tisztséget. Irányítása alatt az énekkar lendületes fejlődésnek indult. E lendületet tovább fokozta, hogy 1878-ban Újhelyi Boldizsár - egyéb elfoglaltságai miatt - lemondását követően közel 10 évig Garam Jenő került az elnöki székbe, aki igen agilis ember lévén színvonalasabbá tette az egyesület dalestélyeinek műsorát. Vendégművészeket, vendégszereplőket hívott meg, hogy színesítsék a programot. A sajtókritikák véleménye alapján tudni lehetett, hogy eleinte a meghívott vendégelőadók műsorszámai szinte elhalványították a kórus teljesítményét, később azonban felnőtt a feladathoz az énekkar is, és egyenrangú partnerként vett részt a hangversenyeken. Ha a "Chikán-korszak" eseményeiből egyet akarunk kiemelni, akkor arra a legérdemesebb a dalegylet 1879. október 2-i hangversenye a színkörben. Ez alkalommal Budapestről meghívott vendégként Huber Jenő (hegedűművész) és Aggházy Károly (zongora virtuóz) vettek részt a műsorban, akik holland szerződésük betöltése előtt kerestek fel öt északi várost, köztük Balassagyarmatot. A dalárda a vendégekhez méltó szerepléssel vette ki részét a sikerből.
Az 1881-es közgyűlésen bekövetkezett karnagyváltás érdekes módon minden különösebb zökkenő nélkül zajlott le. A Chikán Mihály vezetésével jó képességűvé vált egylet a továbbiakban Zelenka János hozzáértő kezei alatt formálódhatott. Zelenka János tanárként és zongoristaként volt ismert városunkban, de tudni kell róla, hogy "a zene elméleti részét is kiválóan ismerte", hiszen már 1864-65-ben írásai jelentek meg az országos szaklapban, a Zenészeti Lapokban. Zenetörténeti cikkeket írt, és külföldi zenészek életrajzait mutatta be.
A Dalegylet 1880 körül belépett az Országos Magyar Dalárda Egyesület (az OMDE) tagegyleteinek sorába. Az OMDE 1867. augusztus 11-én alakult meg, de a korábbi "kóruskezdeményeink" nem tartották szükségesnek csatlakozásukat az országos egyesületbe. Mivel a belépés pontos dátumát nem lehet tudni, csak feltételezhető, valószínűsíthető, hogy az országos zenei életben magát jól kiismerő Zelenka János kezdeményezésére lettek az OMDE tagegylete. Azt viszont, hogy országos berkekben is kezdték megismerni és elismerni a Balassagyarmati Dalegyletet, az bizonyítja, hogy 1882-ben a debreceni országos dalversenyen megtartott OMDE közgyűlésen az igazgató választmány vidéki tagjai közé rendes tagnak beválasztották Garam Jenőt (Balassagyarmatról elsőként). Ez a megtiszteltetés 1884-ben Miskolcon megismétlődött, így Ő az 1886-os közgyűlésig volt az OMDE vezetőségének tagja. 1886-tól viszont - ugyancsak választások útján - 1892-ig Zelenka János került e posztra. Zelenka János hozzáértését itt is elismerték, több lényeges indítványát elfogatták és megvalósították.
A dalárok országos egyesületétől visszatérve szűkebb pátriánkhoz a következő fontosabb eseményeket érdemes kiemelni a Zelenka János 10 évi karnagysága alatt történtekről:

E kiemelt eseményeken kívül legjelentősebbek voltak a dalestélyek, melyekből évente átlagosan 3-5 darabot rendeztek. Szerepeltek továbbá hazafias megemlékezéseken, egyházi rendezvényeken, temetéseken, más egyesületek felkérésére azok rendezvényein, stb.
Az 1880-as évek végétől, az 1890-es évek elejétől a külső és a belső körülmények egyre inkább megnehezítették a kórus mindennapjait. A körülmények hatására az énekkar klikkekre, csoportokra szakadt, szorgalma alábbhagyott, és a kilépő dalosok helyére szervezett új énekesek sem tudtak igazán gyökeret verni. Így az 1891. május 10-én megtartott közgyűlésen Zelenka János - kilátástalannak tartva a helyzetet lemondott a karvezetőségről. A dalárda pedig harmadszor is felfüggesztette a tevékenységét, és a karmester nélkül maradt Női Dalkör is elhalásra lett ítélve.

vissza