Dalegylet

1892-1897 A mélypont

A Balassagyarmati Dalegylet kb. öt éven át, 1897 végéig ismét elhallgatott. De Balassagyarmat ez idő alatt sem maradt kórusmuzsika nélkül.
Két énekkar három karnagy vezetésével igyekezett pótolni az elhalt városi férfi- és női egylet hiányát.
Szkladányi Károly katolikus kántortanító és "orgonász" 1892 őszén egyházi vegyes énekkart szervezett a Dalegylet és a Női Dalkör volt tagjaiból, részben új énekesekből. Ez a vegyeskar az egyházi rendezvényeken vette át a dalárda szereplét.
1893 tavaszán az Ipartestületen belül a korábban működött Iparos Ifjúsági Dalárda helyett Műkedvelői Dalkör létesült. Ennek karnagya Druga József lett, akit korábban a dalegylet titkáraként ismerhettek meg, s volt iparos daltársait ebbe a Dalkörbe szervezte be. Természetesen új tagokkal is bővült a műkedvelők énekkara, és jelezve azt, hogy szélesebb rétegekből épül fel, hamarosan Polgári Dalkör néven szerepelt.
Druga József mellett társkarnagyként Kedvessy Lajos nevét is meg kell említeni. Ők ketten felváltva dirigálták a Polgári Dalkört. Ez a kórus vette át a volt Dalegylet szerepét hazafias ünnepélyek alkalmával és más egyesületek műsorainak színesítésében.
A Balassagyarmati Dalegylet szempontjából meddő évek alatt a volt vezetőség több kísérletet tett az egyesület feltámasztására, de ezek a kísérletek mind kudarcba fulladtak. 1896 - az ország nagy jelentőségű millenniumi éve - a Dalegyletnek a mélypontot jelentette, mivel a budapesti XII. Országos Dalünnepélyen kizárták az OMDE tagegyleteinek sorából. Várni kellett tehát egy jobb korra, amikor ismét kisarjadhatott városunk kórusa.

vissza