Kórusalapítvány

Hírek

Közhasznúsági jelentés

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege

Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

 

Balassagyarmati Kórusalapítvány határozatai

 

II/2005. számú határozat

Jelen vannak:

            Ember Csaba, a kuratórium elnöke

            Csach Gyuláné

            Kiss Kálmán

            Reznicsek Ferenc Pálné

            Antal Gusztávné

A Balassagyarmati Kórusalapítvány kuratóriuma 2005. július 4-én úgy határoz, hogy 2005. második félévében a befolyt támogatásokból a következő felmerülő költségekre fordít pénzösszegeket: vendégszereplések költségeire, vendégkórusok vendéglátására, CD, kotta vásárlásra, illetve jogdíjakra

                                                                                                          Ember Csaba

                                                                                                    a kuratórium elnöke

 

I/2005. számú határozat

Jelen vannak:

            Ember Csaba, a kuratórium elnöke

            Csach Gyuláné

            Kiss Kálmán

            Reznicsek Ferenc Pálné

            Antal Gusztávné

A Balassagyarmati Kórusalapítvány kuratóriuma 2005. január 5-én úgy határoz, hogy 2005. első félévében a befolyt támogatásokból, illetve a 2004. évből áthozott 1%-okból a következő felmerülő költségekre fordít pénzösszegeket: Nógrád megyei vendégszereplésekre, vendégművészek díjazására, pályázati díjakra, postaköltségre, valamint karnagyi segítő tevékenységhez kapcsolódó útiköltségekre.

                                                                                                          Ember Csaba

                                                                                                    a kuratórium elnöke

 

III/2004. számú határozat

 Jelen vannak:

            Ember Csaba, a kuratórium elnöke

            Csach Gyuláné

            Kiss Kálmán

            Reznicsek Ferenc Pálné

            Antal Gusztávné

 A Balassagyarmati Kórusalapítvány kuratóriuma 2004. december  14-én egyhangúan úgy határoz, hogy a korábban céljaiban elfogadott felhasználást a következő összegekkel elfogadja:

Az alapítvány a Dalegylet berlini vendégszereplésére 523.000,- Ft-ot, telefondíjra 50.000,- Ft-ot, vendégkórusok vendéglátására 340.000,- Ft-ot, szereplésekre való utazás költségeként 240.000,- Ft-ot, szereplőruhák pótlására 34.000,- Ft-ot, a Muzsikustábor támogatására 235.000,- Ft-ot, CD, kotta vásárlásra, kottakölcsönzésre, számítógép tartozékokra 78.000,- Ft-ot fizetett ki..

Ember Csaba

a kuratórium elnöke

 

II/2004. számú határozat

Jelen vannak:

            Ember Csaba, a kuratórium elnöke

            Csach Gyuláné

            Kiss Kálmán

            Reznicsek Ferenc Pálné

            Antal Gusztávné

A Balassagyarmati Kórusalapítvány kuratóriuma 2004. július 6-án úgy határoz, hogy 2004. második félévben befolyt támogatásokból a következő felmerülő költségekre fordít pénzösszegeket: külföldi és belföldi vendégszereplésekre, azok utazási költségeire, telefondíjra, vendégkórusok vendéglátására, szereplőruhák pótlására, a Muzsikustábor támogatására, CD, kotta, vásárlása, kölcsönzésre, számítógép tartozékokra.

                                                                                                          Ember Csaba

                                                                                                    a kuratórium elnöke

 

I/2004. számú határozat

Jelen vannak:

            Ember Csaba, a kuratórium elnöke

            Csach Gyuláné

            Kiss Kálmán

            Reznicsek Ferenc Pálné

            Antal Gusztávné

A Balassagyarmati Kórusalapítvány kuratóriuma 2004. január 5-én úgy határoz, hogy 2004. első félévében a befolyt támogatásokból, illetve a 2003. évből áthozott 1%-okból a következő felmerülő költségekre fordít pénzösszegeket: tagdíjakra, rádiófelvételekre, utazásra, valamint hangzóanyagok megvásárlására.

                                                                                                          Ember Csaba

                                                                                                    a kuratórium elnöke

 

Balassagyarmati Kórusalapítvány

Felügyelő Bizottságának határozatai

 

1/2005. FB számú határozat

Kelt: 2005. március 16.

A Felügyelő Bizottság Ember Csabának a kuratórium elnökének előterjesztése alapján a 2004. évi beszámolót és a jegyzőkönyveken alapuló felhasználásokat átvizsgálta és megállapította, hogy az Alapítvány 2004. évben szabályszerűen működött, kifogás nem merült fel ellene, a befolyt összegek a céloknak megfelelően kerültek felhasználásra és hasznosításra.

                                                                                                                       

                                                                                                         Dr. Deák Sándor

                                                                                                                FB elnök

 

1/2004. FB számú határozat

Kelt: 2004. március 17.

A Felügyelő Bizottság Ember Csabának a kuratórium elnökének előterjesztése alapján a 2003. évi beszámolót és a jegyzőkönyveken alapuló felhasználásokat átvizsgálta és megállapította, hogy az Alapítvány 2003. évben szabályszerűen működött, kifogás nem merült fel ellene, a befolyt összegek a céloknak megfelelően kerültek felhasználásra és hasznosításra.

 

                                                                                                         Dr. Deák Sándor

                                                                                                                FB elnök

 

Balassagyarmati Kórusalapítvány javára felajánlott 1% adomány felhasználása 2004. évben

2004. évben a Balassagyarmati Kórusalapítvány javára az APEH által átutalt 1%-okból befolyt összeg 105.467,- Ft, melyet az alapítvány a Balassagyarmati Dalegylet működésével kapcsolatos hangzóanyag vásárlásra, rádiófelvételre, kottakölcsönzésre, kotta-, cd vásárlásra, valamint közös szereplésre meghívott kórusok vendégül látására fordított.

 

                                                                                                Ember Csaba

                                                                                           kuratórium elnöke

 

Balassagyarmati Kórusalapítvány javára felajánlott 1% adományok felhasználása 2003. évben

2003. évben a Balassagyarmati Kórusalapítvány javára utalt 1%-okból befolyt összeg 91.808,- Ft, melyet az alapítvány a Balassagyarmati Dalegylet részére hangzóanyag vásárlásra, rádiófelvételre, kottakölcsönzésre, kotta- és cd vásárlásra fordított.

 

                                                                                                Ember Csaba

                                                         &nb