Csábi István

 

 

1960. január 18-án születtem Balassagyarmaton. Itt érettségiztem a Balassi Bálint Gimnáziumban 1978-ban.

Gimnáziumi éveim után három évet dolgoztam, és ekkor kerültem szorosabb kapcsolatba Balassagyarmat kulturális életével. Tagja lettem a Balassagyarmati Dalegyletnek, és mint külsős munkatárs kapcsolódtam be a Családi Ünnepeket Rendező Iroda munkájába.

A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán szereztem ének-zene - művelődésszervező diplomát 1985-ben.

A diploma megszerzése után visszajöttem Balassagyarmatra. Dolgoztam a Kiss Árpád Általános Iskolában, és a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban. Jelenlegi munkahelyemre 1997-ben kerültem és a drámatagozat irányítása lett a feladatom. Jelenleg az iskola igazgatóhelyettese vagyok.

A város, a megye kulturális életében egyre több fellépéssel voltam és vagyok jelen. Megszámlálhatatlan rendezvényen működtem közre: rendhagyó irodalomóra, kiállítás-megnyitó, könyvpremier, városi és megyei ünnepségek, jótékonysági hangversenyek, stb.

A Csikász István által irányított Varietas Pódium Színház alapító tagjaként nem csak városi rendezvényeken szerepeltem, hanem társaimmal eljutottunk a megye számtalan településére, de több alkalommal léptünk fel Budapesten is, és a határon túl is missziós munkát vállalva megszámlálhatatlan szereplésünk volt.

Munkásságomat a megye, Művészeti Nívódíjjal és 2002-ben Madách-díjjal ismerte el.

 

 

 

vissza