Hajdú István

 

1958-ban született Sárospatakon.

Általános és középiskoláját  itt végezte, miután felvételt nyert az egri tanárképző főiskola történelem – ének-zene szakára.

 

1981-ben került Romhányba, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol főleg ének tanítással foglalkozott. Ekkor alakította meg a helyi népdalkört is, melyért  művészeti nívódíjat is kapott.

 

Tízéves tapasztalata után tért át a Rózsavölgyi Márk Állami Zeneiskolába, először óraadóként, majd  1991-től főállásban. Megszervezte, hogy Romhányban is működjön zeneiskolai oktatás. Itt furulyát – szolfézst  oktatott., de legszívesebben a furulyásokból alakított kamaracsoportokkal, kamarazenéléssel foglalkozott. 2008-tól szolfézstanárként dolgozik.

 

Mostani teendői között leginkább a Romhányi Dalárda vezetése egészíti ki szakmai életét.

Emellett két évtizede kántorizál és az általános iskola ének-zene oktatását is segíti.

 

vissza