Dalegylet

Kórusalapítvány hírek

 

A Balassagyarmati Dalegylet és a balassagyarmati kóruséneklés 130 éves történetén végigtekintve megállapítható, hogy tulajdonképpen három nagy korszakról beszélhetünk, melyek aztán további rövidebb periódusokra bonthatók. Az első nagy korszak 1863-tól 1897-ig tartott A második nagy korszak 1898-tól 1948-ig. Erdélyi (Éder) József 50 éves karmesteri tevékenységével fémjelezhető. A harmadik nagy korszaknak az 1949-től napjainkig terjedő éveket tekinthetjük. E korszakok az alábbiak szerint részletezhetők:

 

I. 1863-1897 Az első kísérletek

 1. 1863-1867 A kezdeti lépések (karnagy: Okolicsányi János, Raák Balázs)
 2. 1872-1875 Második próbálkozás (karnagy: Menczel János, Szkladányi Károly)
 3. 1877-1891 Nagy előrelépés (karnagy: Chikán Mihály, Zelenka János)
 4. 1892-1897 A mélypont

II. 1898-1948 Erdélyi József karnagyságának ideje

 1. 1898-1918 Országos ismertség
 2. 1919 Tanácsköztársaság - Munkásdalárda kora
 3. 1920-1945 Az első "aranykor"
 4. 1946-1948 "Életben maradtunk" (karnagy: Straub Alajos, Szerdahelyi János)

III. 1949-1993 Az utolsó 45 év eseményei

 1. 1949-1974 Új alapokon gyors fejlődés (karnagy: Réti Zoltán)
 2. 1974-1979 A permanencia biztosítása (karnagy: Réti Zoltán, Ember Csaba)
 3. 1979-1993 Legújabb eredmények (karnagy: Ember Csaba)

Imresszum, felhasznált irodalom, képek származása